over Adlon
Partners
Bookmark and Share

Adlon wordt ondersteund door de Universiteit Hasselt en ‘Limburg Sterk Merk‘. Deze partners garanderen de wetenschappelijke onderbouw en regionale verankering.

 

 

Provincie Limburg

www.limburg.be

Universiteit Hasselt

www.uhasselt.be

Limburg Sterk Merk

www.stichtinglsm.be