SPORTMEDISCHE TESTEN

Compartimentsyndroom

DRUKMETING COMPARTIMENTSYNDROOM

(prijs op aanvraag)

Indien het vermoeden bestaat dat er bij u een verhoging van de druk optreedt in één of meerdere spierloges van uw armen of benen (dit uit zich vaak in extreme spierkrampen) in rust of tijdens inspanning, kan dit gecontroleerd/vastgesteld worden met een drukmeting.

Hierbij wordt een kleine hoeveelheid fysiologisch water in uw spier geïnjecteerd en wordt de evolutie van de druk in uw spieren geëvalueerd voor, tijdens en na een inspanning (lopen of fietsen). De drukmeting kan enkel gebeuren op doorverwijzing van uw huisarts of specialist.