TOPSPORTERS, AMATEUR SPORTERS, BEGINNENDE SPORTERS

Sportgeneeskundig advies op maat

Adlon sportgeneeskundig advies

Topsporters, recreatieve sporters en beginnende sporters.

Een van onze speerpunten bij ADLON is onze unieke sportmedische werking. Naast professionele testing en advies ter plaatse bieden we via onze sportartsen de expertise van een aantal medische en paramedische experten aan.

Van sportpsychologie over podologie, radiologie, orthopedie en pneumologie tot tandarts en klinische biologie. We werken samen met artsen en paramedici die sport en topsport begrijpen en service en kwaliteit aanbieden binnen hun domein.

Sportmedische keuring zonder (40€) met ECG (60€)

Tijdens het sportmedische onderzoek, analyseert één van onze erkende sportartsen je lichaam op geschiktheid voor het beoefenen van recreatieve-, amateur- of topsport.

Hierbij wordt in het bijzonder het risisco op overbelastingsletsels ingeschat en krijgt u blessurepreventief advies specifiek voor uw sport. Uiteraard, indien uw sportfederatie een specifiek onderzoek voorschrijft in functie van een sportgeschiktheidsattest, kan dit.

Indien er afwijkingen worden vastgesteld, wordt voor u een snelle afspraak bij een geschikte specialist georganiseerd. 

Indien u bijkomend een hartonderzoek (ECG) wenst te ondergaan gaat de arts na of er aanwijzingen zijn voor aangeboren en/of verworven hart- en longaandoeningen. Dit om zo het risico op plotseling overlijden tijdens het sporten te minimaliseren.

Opgepast, indien u een maximale inspanningstest wenst te ondergaan is een hartcontrole strikt noodzakelijk! Indien er afwijkingen worden vastgesteld, wordt voor u een snelle afspraak bij een geschikte specialist georganiseerd.